მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

პროგრამები

ტექნოლოგიების გადაცემის საპილოტე პროგრამა (TTPP)

ინოვაციების ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერების პროექტის ფარგლებში ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ტექნოლოგიების გადაცემის საპილოტე პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს ისეთი სამეცნიერო პროექტების კომერციალიზაციას, რომლებიც პასუხობს ბაზრის საჭიროებებს. პროგრამის ხანგრძლივობა არის სამი (3) წელი და დაიწყო 2019 წლის აპრილში. პროგრამის განმახორციელებლები არიან მსოფლიო ბანკი და საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო. პროგრამის ფარგლებში მოხდება დაკავშირება კვლევით ინსტიტუტებთან იმისათვის, რომ შეირჩეს კომერციალიზაციის პოტენციალის მქონე იდეები. შეფასებისთვის მიიღება მხოლოდ კვლევითი პროექტები, რომლებიც არიან ტექნოლოგიების მზაობის TRL4 და შემდეგ დონეზე. მეცნიერებისა და კომერციალიზაციის გუნდის კომპეტენციების განვითარება მოხდება ტრენიგების მეშვეობით შერჩეული პროექტების კომერციალიზაციის ციკლის სხვადასხვა ეტაპზე. შერჩეულ ცალკეულ პროექტებს ექნებათ წვდომა ფინანსურ და ტექნიკურ რესურსებზე, სანამ მათი წარდგენა მოხდება პოტენციური მომხმარებლებისთვის/კლიენტისთვის საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ.

სრულად ნახვა full view

ინოვაციური ბანაკი

საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტომ, ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარების მიზნით, შეიმუშავა გეგმა, თუ როგორ გახდეს საქართველო რეგიონში ერთ ერთი საუკეთესო ადგილი სტარტაპის დასაარსებლად. სწორედ ამიტომ საქართველოს ქალაქებსა და კუთხეებში ჩატარდება სტარტაპ ბანაკები (Startup Boot Camp), რომელთა მთავარი მიზანიც არის მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნისა და საქართველოს მოქალაქეებმა შექმნან სამეროვანი გუნდი, შეძლონ ერთად მუშაობა, იპოვონ საერთო ძალებით გადაწყვეტილებები, იმუშაონ დასახული ამოცანების გარშემო, შექმნან ახალი სტარტაპები და ასევე აღმოვაჩინოთ ფარული ინოვატორები მათი იდეების ბიზნესად ქცევის მიზნით საქართველოში. ზემოაღნიშნული ხელს შეუწყობს საქართველოს ინოვაციების ეკოსისტემის განვითარებას და ადგილობრივ, დამწყებ მეწარეებს საშუალებას მისცემს მარტივად მოიკიდონ ფეხი საერთაშორისო ასპარეზზე (ბაზარზე).

სრულად ნახვა full view

IT სპეციალისტები

საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიზანია საინფორმაციო საზოგადოების ფორმირების ხელშემწყობი პროექტების და პროგრამების სახელმწიფო ერთიანი პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა დაკოორდინირება საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების და ინოვაციების ყველა სფეროში შეღწევის ხელშეწყობა და გამოყენების ეფექტურობის ამაღლება.

სრულად ნახვა full view

IT ტრენინგები

საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიზანია საინფორმაციო საზოგადოებისთის პროექტების ფორმირება და სახელმწიფო პროგრამების ერთიანი პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დაკოორდინირება და ყველა სფეროში ინოვაციების შეღწევის ხელშეწყობა და გამოყენების ეფექტურობის ამაღლება.

სრულად ნახვა full view

სტარტაპ ბითსი

სტარტაპ ბითსის ფარგლებში ხორციელდება რეგულარული შეხვედრები, სადაც სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე წარმატებულo ადამიანები, მათ შორის წარმატებული სტარტაპერები გამოცდილებას უზიარებენ დამსწრე საზოგადოებას.

სრულად ნახვა full view

სტარტაპ მეგობრული

პროგრამა ,,სტარტაპ მეგობრული’’ საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს პროექტია, რომელიც საქართველოს პრემიერ მინისტრის მიერ არის ინიცირებული. პროექტის მიზანია ქართულ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა ინოვატორების და სტარტაპების სწრაფი განვითარების ხელშესაწყობად.

სრულად ნახვა full view

ბიზნეს ინკუბატორი

„ბიზნეს ინკუბატორი“ არის დამწყები ბიზნესის ხელშემწყობი პროგრამა, რომელიც ინოვაციური იდეის მქონე მეწარმეებს საშუალებას აძლევს, სხვადასხვა შეღავათიან პირობებში, გაიარონ საკუთარი ბიზნეს იდეის ჩამოყალიბებისა და განვითარების პროცესი. ინოვაციების სააგენტოს „ბიზნეს ინკუბატორის“ 6 თვიანი პროგრამა სტარტაპებისთვის რამდენიმე ეტაპს მოიცავს. საწყის ეტაპზე გუნდები 2 კვირიან ე.წ. „welcome ტრენინგებს“ გაივლიან, მომდევნო სამი თვის განმავლობაში კი ისინი პროტოტიპის შექმნაზე იმუშავებენ. პროექტის დაწყებიდან 6 თვის შემდეგ მათ უკვე შედგენილი ბიზნეს გეგმა, ბიზნეს მოდელი და ფინანსური პროგნოზები ექნებათ, ხოლო ბოლო ეტაპი ინვესტორების მოძიებას, დაინტერესებასა და შეთანხმებას გულისხმობს.

სრულად ნახვა full view

ჯიტასა და ჯეოლაბის პროექტი

2018 წლიდან ჯეოლაბი საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს Gita-ს მხარდაჭერით თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში ახორიციელებს ახალი ტექნოლოგიების სწავლების პროგრამას.

სრულად ნახვა full view