სამუშაო სივრცე

თბილისი

საერთო სამუშაო სივრცე არის ადგილი მოტივირებული, აქტიური და სიახლეების მოყვარული ადამიანებისთვის. ეს არის მრავალფუნქციური სივრცე, სადაც იკრიბება საერთო ინტერესისა და ღირებულების მქონე ინოვატორი ადამიანების საზოგადოება ახალი კავშირებისა და საქმიანი კონტაქტების დასამყარებლად. საერთო სამუშაო სივრცის კარი ღიაა, როგორც მეწარმეებისა და სტარტაპებისთვის, ისე კერძო პირებისთვის.

სრულად ნახვა full view

ბათუმი

საერთო სამუშაო სივრცე არის ადგილი მოტივირებული, აქტიური და სიახლეების მოყვარული ადამიანებისთვის. ეს არის მრავალფუნქციური სივრცე, სადაც იკრიბება საერთო ინტერესისა და ღირებულების მქონე ინოვატორი ადამიანების საზოგადოება ახალი კავშირებისა და საქმიანი კონტაქტების დასამყარებლად. საერთო სამუშაო სივრცის კარი ღიაა, როგორც მეწარმეებისა და სტარტაპებისთვის, ისე კერძო პირებისთვის.

სრულად ნახვა full view

კასპი

საერთო სამუშაო სივრცე არის ადგილი მოტივირებული, აქტიური და სიახლეების მოყვარული ადამიანებისთვის. ეს არის მრავალფუნქციური სივრცე, სადაც იკრიბება საერთო ინტერესისა და ღირებულების მქონე ინოვატორი ადამიანების საზოგადოება ახალი კავშირებისა და საქმიანი კონტაქტების დასამყარებლად. საერთო სამუშაო სივრცის კარი ღიაა, როგორც მეწარმეებისა და სტარტაპებისთვის, ისე კერძო პირებისთვის.

სრულად ნახვა full view

გურჯაანი

საერთო სამუშაო სივრცე არის ადგილი მოტივირებული, აქტიური და სიახლეების მოყვარული ადამიანებისთვის. ეს არის მრავალფუნქციური სივრცე, სადაც იკრიბება საერთო ინტერესისა და ღირებულების მქონე ინოვატორი ადამიანების საზოგადოება ახალი კავშირებისა და საქმიანი კონტაქტების დასამყარებლად. საერთო სამუშაო სივრცის კარი ღიაა, როგორც მეწარმეებისა და სტარტაპებისთვის, ისე კერძო პირებისთვის.

სრულად ნახვა full view

თელავი

საერთო სამუშაო სივრცე არის ადგილი მოტივირებული, აქტიური და სიახლეების მოყვარული ადამიანებისთვის. ეს არის მრავალფუნქციური სივრცე, სადაც იკრიბება საერთო ინტერესისა და ღირებულების მქონე ინოვატორი ადამიანების საზოგადოება ახალი კავშირებისა და საქმიანი კონტაქტების დასამყარებლად. საერთო სამუშაო სივრცის კარი ღიაა, როგორც მეწარმეებისა და სტარტაპებისთვის, ისე კერძო პირებისთვის.

სრულად ნახვა full view

ახმეტა

საერთო სამუშაო სივრცე არის ადგილი მოტივირებული, აქტიური და სიახლეების მოყვარული ადამიანებისთვის. ეს არის მრავალფუნქციური სივრცე, სადაც იკრიბება საერთო ინტერესისა და ღირებულების მქონე ინოვატორი ადამიანების საზოგადოება ახალი კავშირებისა და საქმიანი კონტაქტების დასამყარებლად. საერთო სამუშაო სივრცის კარი ღიაა, როგორც მეწარმეებისა და სტარტაპებისთვის, ისე კერძო პირებისთვის.

სრულად ნახვა full view

ოზურგეთი

საერთო სამუშაო სივრცე არის ადგილი მოტივირებული, აქტიური და სიახლეების მოყვარული ადამიანებისთვის. ეს არის მრავალფუნქციური სივრცე, სადაც იკრიბება საერთო ინტერესისა და ღირებულების მქონე ინოვატორი ადამიანების საზოგადოება ახალი კავშირებისა და საქმიანი კონტაქტების დასამყარებლად. საერთო სამუშაო სივრცის კარი ღიაა, როგორც მეწარმეებისა და სტარტაპებისთვის, ისე კერძო პირებისთვის.

სრულად ნახვა full view

ზუგდიდი

საერთო სამუშაო სივრცე არის ადგილი მოტივირებული, აქტიური და სიახლეების მოყვარული ადამიანებისთვის. ეს არის მრავალფუნქციური სივრცე, სადაც იკრიბება საერთო ინტერესისა და ღირებულების მქონე ინოვატორი ადამიანების საზოგადოება ახალი კავშირებისა და საქმიანი კონტაქტების დასამყარებლად. საერთო სამუშაო სივრცის კარი ღიაა, როგორც მეწარმეებისა და სტარტაპებისთვის, ისე კერძო პირებისთვის.

სრულად ნახვა full view