ელექტრონულ პლატებზე (PCB) კომპონენტების მონტაჟის დანადგარები

ელექტრონულ პლატებზე (PCB) კომპონენტების მონტაჟის დანადგარები

ხელმისაწვდომი ქალაქები: თბილისი

ტექნოპარკის ფაბლაბში ფუნქციონირებს ბეჭდურ პლატებზე კომპონენტების ავტომატური მონტაჟის დანადგარები.

_DSC1388


_DSC1390


ტექნოპარკის ფაბლაბში ფუნქციონირებს ბეჭდურ პლატებზე კომპონენტების ავტომატური მონტაჟის შემდეგი დანადგარები:

  • კალის შაბლონის პრინტერი
  • ბეჭდურ დაფაზე SMD კომპონენტების ავტომატური დალაგების დანადგარი
  • 5-ზონიანი კონვეიერული სარჩილავი ღუმელი

რობოტული ტიპის დანადგარები გამოიყენება ელექტრონული კომპონენტების ფართო სპექტრის მაღალი სიჩქარით, მაღალი სიზუსტით განთავსებისთვის, როგორიცაა კონდენსატორები, რეზისტორები, ინტეგრირებული სქემები PCB-ებზე, რომლებიც თავის მხრივ გამოიყენება კომპიუტერებში, სამომხმარებლო ელექტრონიკაში, ასევე სამრეწველო, სამედიცინო, საავტომობილო, სამხედრო და ტელეკომუნიკაციების სფეროში.


მომსახურების ღირებულება

ელექტრონულ პლატებზე (PCB) კომპონენტების მონტაჟის დანადგარები

მომსახურების ღირებულება გამოითვლება კონკრეტული ფორმულით: X=300+PCB+C1*3+C2*2

სადაც: X = მომსახურების ღირებულება;

PCB = ბეჭდური პლატების რაოდენობა;

C1 = უნიკალური SMD კომპონენტების რაოდენობა;

C2 = SMD კომპონენტების სრული რაოდენობა;

ფაბლაბის დაჯავშნა