ჩვენი გუნდი

ალექსანდრე ღვინჯილია
სტრატეგიული დეპარტამენტის სპეციალისტი