ჩვენი გუნდი

მარიამ შარანგია
სტრატეგიული პროექტების მენეჯერი