ჩვენი გუნდი

მარიამ შარანგია
სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი