ჩვენი გუნდი

ლევან ფანგანი
ტექნოლოგიების გადაცემის კოორდინატორი