ჩვენი გუნდი

მარიამ გაგუა
ინოვაციების საზოგადოების მენეჯერი