ჩვენი გუნდი

ოთარ გოგიაშვილი
გრანტების ფინანსური მონიტორინგის სპეციალისტი