ჩვენი გუნდი

ანი ვაშაყმაძე
დონორებთან ურთიერთობის და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი