ჩვენი გუნდი

ანი ვაშაყმაძე
დონორებთან ურთიერთობისა და ფონდების მოძიების კოორდინატორი