ჩვენი გუნდი

ივანე ნაზღაიძე
სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიების მენეჯერი