ჩვენი გუნდი

ნიკა შაიშმელაშვილი
გრაფიკული დიზაინერი