ჩვენი გუნდი

ნესტან ცაგარეიშვილი
მსოფლიო ბანკის ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტის ფინანსური მართვის სპეციალისტი