ჩვენი გუნდი

თამარ ჭელიძე
მსოფლიო ბანკის ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტის თანადაფინანსების გრანტების კოორდინატორი