ჩვენი გუნდი

თამარ ჭელიძე
მსოფლიო ბანკის ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტის გრანტების მონიტორინგისა და შეფასების სპეციალისტი