ჩვენი გუნდი

თორნიკე ჯობავა
მსოფლიო ბანკის ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტის ფართოზოლოვანი ინტერნეტი განვითარებისთვის პროგრამის კოორდინატორი