ჩვენი გუნდი

თორნიკე ჯობავა
მსოფლიო ბანკის ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტის ციფრული ეკონომიკის უნარების განვითარებისთვის პროგრამის კოორდინატორი