ჩვენი გუნდი

სოფიო ფაჩულია
საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი