ჩვენი გუნდი

ანა გუგუშვილი
დონორებთან ურთიერთობისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსის მრჩეველი