ჩვენი გუნდი

სალომე სანაია
ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტი