ჩვენი გუნდი

სალომე ხაჩიაური
ინოვაციების და კომერციალიზაციის დეპარტამენტის უფროსი

განათლება

2010-2012 წწ ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლისა და ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის მაგისტრი

ლუნდის უნივერსიტეტი, ქ. ლუნდი, შვედეთი

2005 – 2009 წწ სამართალმცოდნეობის ბაკალავრი

კავკასიის უნივერსიტეტი, სამართლის სკოლა, ქ. თბილისი, საქართველო

სამუშაო გამოცდილება

2017 წლის დეკემბერი - სსიპ საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ინოვაციების და კომერციალიზაციის დეპარტამენტის უფროსი

2017 წლის მარტი - 2017 წლის დეკემბერი - სსიპ საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ინტელექტუალური საკუთრების და კომერციალიზაციის მენეჯერი

2015 წლის აგვისტო - 2017 წლის მარტი - სსიპ საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვის კოორდინატორი

2015 წლის  ივნისი - 2015 წლის აგვისტო - საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, გარემოსდაცვითი პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი, პროექტების კოორდინაციის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი

2013 წლის მაისი - 2015 წლის ივნისი - საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, გარემოსდაცვითი პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი, საერთაშორისო ურთიერთობების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი

2011 წლის აპრილი - 2011 წლის ივნისი - რაულ ველენბერგის ადამიანის უფლებათა და ჰუმანიტარული სამართლის ინსტიტუტი, კვლევის ასისტენტი, ქ. ლუნდი, შვედეთი

2007 წლის ნოემბერი - 2010 წლის აგვისტო - „დპკ კონსალტინგი“, USAID სასამართლო ადმინისტრირებისა და მენეჯმენტის რეფორმის პროექტი საქართველოში, პროექტის ასისტენტი

2009 წლის იანვარი - 2009 წლის ივლისი - კავშირი „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“, სტაჟიორი

2007 წლის აპრილი - 2008 წლის აპრილი - საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი, სტაჟიორი/იურისტის თანაშემწე

უცხო ენები:

ინგლისური, რუსული, ფრანგული, ესპანური

ოჯახური მდგომარეობა:

დასაოჯახებელი