ჩვენი გუნდი

სალომე ხაჩიაური
ინოვაციების და კომერციალიზაციის დეპარტამენტის უფროსი