ჩვენი გუნდი

პაპუნა პაპიაშვილი
სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი

დაბადების თარიღი: 3.10.1987

განათლება:

2009-2010წწ. - ვენის უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამართლის მაგისტრი;

2004-2008წწ. -  ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართალმცოდნეობის ბაკალავრი;

 

სამუშაო გამოცდილება:

2017 წლის ოქტომბრიდან - სსიპ საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი;

 

2017 წლის აპრილი - 2017 წლის სექტემბერი - სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიუროს სერვისებისა და ბრენდის განვითარების სამსახურის უფროსი;

 

2015 წლის ოქტომბერი - 2016 წლის თებერვალი - კავკასიის სამართლის სკოლის მოწვეული ლექტორი;

 

2014 წლის მაისი - 2017 წლის აპრილი - სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიუროს ბრენდის განვითარებისა და გაყიდვების სტიმულირების დეპარტამენტის უფროსი;

 

2013 წლის ოქტომბერი - 2017 წლის ივლისი - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი;

 

2011 წლის დეკემბერი - 2014 წლის მაისი - სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიუროს ადმინისტრაციის უფროსი;

 

2011 წლის იანვარი - 2011 წლის დეკემბერი - სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიუროს რეგიონული ზედამხედველობის სამსახურის მრჩეველი;

 

2011 წლის დეკემბერი - 2011 წლის ივლისი - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი;

 

2010 წლის დეკემბერი - 2011 წლის იანვარი - სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიუროს სტაჟიორი;

 

2010 წლის მარტი - აპრილი - ავსტრიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს გაეროს კოსმოსური კომიტეტის სამართლებრივი სუბ კომიტეტში წარმომადგენლობის სტაჟიორი;

 

2009 წლის თებერვალი - 2009 წლის მაისი - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი.

 

უცხო ენები:

ქართული, ინგლისური, რუსული

 

ოჯახური მდგომარეობა:

დაოჯახებული