საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში

პროექტი VADAC შექმნილია ხელმისაწვდომი და დაცული ონლაინ სერტიფიცირების ავტომატიზირებული პროცესის შესაქმნელად. უნიკალური ვიდეო, აუდიო და ციფრული მონიტორინგის პროცესების გამოყენებით რაც უზრუნველოყოფს კეთილსინდისიერების პროცესის დაცვას მინიმალური რესურსებით. 

კონტაქტი:

  • აკაკი კაპანაძე — contactvadac@gmail.com
დამფუძნებელი პროექტი სფერო დაფინანსება დაარსების წელი დასაქმებული
აკაკი კაპანაძე ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს თანადაფინანსების გრანტების პროგრამა. 90 000 2019 4