კომპანია სთავაზობს ღონისძიებებთან დაკავშირებულ ყველა მომსახურებას ერთ პლატფორმაზე. პირდაპირი და უსაფრთხო კავშირი სერვისის მიმწოდებელსა და მყიდველს შორის.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

დამფუძნებელი პროექტი სფერო დაფინანსება დაარსების წელი დასაქმებული
რუსუდან მამაცაშვილი თანადაფინანსების საგრანტო პროგრამა 100 000 2018 4