განსხვავებული ციფრული მობილური საფულე პირადი ფინანსების დაგეგმვისა და მართვისათვის, რომელიც ხელოვნური ინტელექტისა და ე.წ. “ჩათბოტების” საფუძველზე ასრულებს პირადი ასისტენტის როლს და ბუნებრივი ინტერაქციის წყალობით ამარტივებს ფინანსების მართვის პროცესს.

დამფუძნებელი პროექტი სფერო დაფინანსება დაარსების წელი დასაქმებული
გიორგი მირზიკაშვილი, შოთა გიორგობიაბი, სტარტაპ საქართველო VR 100 000 2016 2