სტარტაპი ქმნის უცხო ენების შემსწავლელ ვებ პლატფორმას, რომლის გამოყენებითაც, მომხმარებელს შეეძლება სრულიად დამოუკიდებლად ისწავლოს უცხო ენები ვებ ტექნოლოგიების გამოყენებით. სტარტაპს ჰყავს ისეთი კონკურენტები, როგორებიცაა: Duolingo და Rosetta Stone. მისი კონკურენტებისაგან განსხვავებით, ლინგვინგი ქმნის მომხმარებელზე მეტად მორგებულ, კომფორტულ და პრაქტიკაზე ორიენტირებულ პროგრამას.

დამფუძნებელი პროექტი სფერო დაფინანსება დაარსების წელი დასაქმებული
ვატო ველიაშვილი, დავით ველიაშვილი, სტარტაპ საქართველო სტარტაპ საქართველო 100 000 2016 4