საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში
  • შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ
  • ICT სპეციალისტების გადამზადება
  • შერჩევა: გამოყენებითი კვლევების საგრანტო პროგრამის შერჩევის კომიტეტის წევრი