საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში
  • ინტერესთა გამოხატვა: GITA-ს ვებ-გვერდის შექმნა
  • ინტერესთა გამოხატვა: სტარტაპ თანადაფინანსების გრანტების აპლიკაციების შეფასების სერვისი
  • შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ