საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში
  • შერჩევა: ინოვაციების ინფრასტრუქტურის განვითარების კოორდინატორი
  • შერჩევა: კონტრაქტების მენეჯერი
  • ინტერესთა გამოხატვა: ფინანსური მენეჯმენტის სპეციალისტი