• ინტერესთა გამოხატვა ICT ტრენინგების ჩატარებაზე
  • შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ
  • შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ