• შერჩევა: პროექტის მენეჯერის ასისტენტი
  • შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ
  • შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ