• შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ
  • თანადაფინანსების გრანტების აპლიკაციების შეფასების სერვისი
  • მონიტორინგისა და შეფასების სპეციალისტი