• შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ
  • GENIE პროექტის ინოვაციური სერვისების კომპონენტის კოორდინატორი
  • საქართველოს რეგიონებში მდებარე შენობების სტრუქტურული მდგრადობის შემოწმების განხორციელება