• შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ
  • შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ: შპს “მაკკენ ერიქსონი” (საქართველო)
  • ინტერესთა გამოხატვა ICT ტრენინგების ჩატარებაზე