საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში
  • ინტერესთა გამოხატვა: სტარტაპ თანადაფინანსების გრანტების აპლიკაციების შეფასების სერვისი
  • შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ
  • ICT სპეციალისტების გადამზადება