• ბიზნეს მენტორინგის განხორციელება თანადაფინანსების გრანტების ბენეფიციარებისთვის.
  • Contract Award Notification
  • GENIE პროექტის შესყიდვების სპეციალისტი