საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ — Veber

პროექტის დასახელება: საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის (GENIE) პროექტი

პროექტის განმახორციელებელი: საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო

ქვეყანა: საქართველო

პროექტის ნომერი: P152441

ხელშეკრულების ნომერი: GE-GITA-18188-CS-CQS

გამარჯვებული მონაწილე:

შპს Veber

ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი:

21 დეკემბერი, 2020

 შერჩევის მეთოდი:

კონსულტანტის კვალიფიკაციაზე დაფუძნებული

ხელშეკრულების ღირებულება:

21,286.02 აშშ დოლარი (გადასახადების ჩათვლით)

ხელშეკრულების ხანგრძლივობა:

19 კვირა

ხელშეკრულების ფარგლებში გასაწევი მომსახურება:        

GITA-ს ვებ-გვერდის შექმნა