საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

პროექტის დასახელება: საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის (GENIE) პროექტი

განმახორციელებელი სააგენტო: საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო

ქვეყანა: საქართველო

პროექტის ნომერი: P152441

 

სატენდერო დოკუმენტის/კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: GE-GITA-172306-CS-QCBS

კონტრაქტის ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოები: 500 სპეციალისტის ონლაინ გადამზადება ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში (ICT)

კონტრაქტის ხანგრძლივობა: 7 თვე

შერჩევის მეთოდი: ხარისხზე და ფასზე დაფუძნებული შერჩევა

შეფასების ვალუტა: ლარი (₾)

 

მოკლე სიაში შერჩეული კონსულტანტები:

 

  1. ერთობლივი საწარმო Invensis Inc. (Lead member) (ამერიკის შეერთებული შტატები) and Brain4ce Education Solutions Private Limited (ინდოეთი);
  2. EPAM Information Corporate Systems (Lead member) (ბელარუსი) and StrategEast Georgia (საქართველო);
  3. ერთობლივი საწარმო IT Academy Step LLC (Lead member) (საქართველო), IT Step LLC (უკრაინა) and IT Knowledge LLC (საქართველო);
  4. Bittnet S.A. (რუმინეთი);
  5. ერთობლივი საწარმო NH Bulgaria Ltd (Lead member) (ბულგარეთი) and Space Cad Ltd (ბულგარეთი);
  6. LearnQuest S.R.O. (ჩეხეთი) in sub-consultancy with Leavingstone Lab LLC (საქართველო).

წინადადება წარმოადგინეს:

 

  1. ერთობლივი საწარმო IT Academy Step LLC (Lead member) (საქართველო), IT Step LLC (უკრაინა) and IT Knowledge LLC (საქართველო);
  2. Bittnet S.A. (რუმინეთი);
  3. ერთობლივი საწარმო NH Bulgaria Ltd (Lead member) (ბულგარეთი) and Space Cad Ltd (ბულგარეთი);
  4. LearnQuest S.R.O. (ჩეხეთი) in sub-consultancy with Leavingstone Lab LLC (საქართველო).

 

შეფასებული კომპანია(ები):

 

დასახელება: ერთობლივი საწარმო NH Bulgaria Ltd (ბულგარეთი) (lead member) და Space Cad Ltd  (ბულგარეთი)

ტექნიკური ქულა: 92.87

ფინანსური წინადადების ამოკითხული ფასი:  347,777.00 ევრო

ფინანსური წინადადების შეფასებული ფასი: 1,217,567.28 ₾

ერთიანი შეფასების ქულა: 94.30

საბოლოო ადგილი: I

 

დასახელება: ერთობლივი საწარმო IT Academy Step LLC (საქართველო) (lead member), IT Step LLC (უკრაინა) და and IT Knowledge LLC (საქართველო);

ტექნიკური ქულა: 70.66

ფინანსური წინადადების ამოკითხული ფასი: 218,205.60 აშშ დოლარი and 620,004.00 ₾

ფინანსური წინადადების შეფასებული ფასი: 1,288,825.98 ₾;

ერთიანი შეფასების ქულა: 75.42

საბოლოო ადგილი: II

გამარჯვებული კომპანია(ები):

 

დასახელება: ერთობლივი საწარმო NH Bulgaria Ltd (ბულგარეთი) (lead member) და Space Cad Ltd  (ბულგარეთი)

ტექნიკური ქულა: 92.87

ფინანსური წინადადების ამოკითხული ფასი: 347,777.00 ევრო

ფინანსური წინადადების შეფასებული ფასი: 1,217,567.28 ₾;

ერთიანი შეფასების ქულა: 94.30

საბოლოო ადგილი: I

საკონტრაქტო ღირებულება: 410,376.86 ევრო (არაპირდაპირი ადგილობრივი გადასახადების ჩათვლით)

 

უარყოფილი წინადადება(ები):

 

დასახელება: : LearnQuest S.R.O. (ჩეხეთი) in sub-consultancy with Leavingstone Lab LLC (საქართველო)

ტექნიკური ქულა: N/A

ფინანსური წინადადების ამოკითხული ფასი: N/A

უარყოფილი წინადადების მიზეზი(ები): კონსულტანტის მიერ წარმოდგენილი ტექნიკური წინადადება არ შეესაბამებოდა  RFP-ს მნიშვნელოვან პუნქტებს, კონკრეტულად, Clause ITC 17.2

 

დასახელება: : Bittnet S.A. (რუმინეთი)

ტექნიკური ქულა: N/A

ფინანსური წინადადების ამოკითხული ფასი: N/A

უარყოფილი წინადადების მიზეზი(ები): კონსულტანტის მიერ წარმოდგენილი ტექნიკური წინადადება არ შეესაბამებოდა  RFP-ს მნიშვნელოვან პუნქტებს, კონკრეტულად, Clause ITC 17.2