საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

პროექტის დასახელება: საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის (GENIE) პროექტი

პროექტის განმახორციელებელი: საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო

ქვეყანა: საქართველო

პროექტის ნომერი: P152441

ხელშეკრულების ნომერი: GE-GITA-177174-CS-CQS

გამარჯვებული მონაწილე:

US Market Access Center Inc.

ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი:

20 აგვისტო, 2020

 შერჩევის მეთოდი:

კონსულტანტის კვალიფიკაციაზე დაფუძნებული

ხელშეკრულების ღირებულება:

227,163.11 $ (გადასახადების ჩათვლით)

ხელშეკრულების ხანგრძლივობა:

7 თვე

ხელშეკრულების ფარგლებში გასაწევი მომსახურება:        

სტარტაპ პროექტების აპლიკაციების შეფასების სერვისი თანადაფინასების პროგრამის ფარგლებში