საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

პროექტის დასახელება: საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის (GENIE) პროექტი

პროექტის განმახორციელებელი: საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო

ქვეყანა: საქართველო

პროექტის ნომერი: P152441

ხელშეკრულების ნომერი: GE-GITA-151868-CS-CQS

გამარჯვებული მონაწილე:

შპს Better Fly

ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი:

11 მაისი, 2020

 შერჩევის მეთოდი:

კონსულტანტის კვალიფიკაციაზე დაფუძნებული

ხელშეკრულების ღირებულება:

166,921.86 ₾ (გადასახადების ჩათვლით)

ხელშეკრულების ხანგრძლივობა:

13 თვე

ხელშეკრულების ფარგლებში გასაწევი მომსახურება:        

ციფრული მარკეტინგი ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოსა და ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტის ფარგლებში 2020 წელში დაგეგმილი საკომუნიკაციო აქტივობების მხარდასაჭერად