საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

პროექტის დასახელება: საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის (GENIE) პროექტი

პროექტის განმახორციელებელი: საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო

ქვეყანა: საქართველო

პროექტის ნომერი: P152441

ხელშეკრულების ნომერი: GE-GITA-106875-CS-CQS

გამარჯვებული მონაწილე:

 

JV “Ilia State University LEPL, Leavingstone Lab LLC, Edison LTD, Innovation Support Foundation, University of the West of England (UWE Bristol)

 

ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი:

26 აგვისტო, 2019

 შერჩევის მეთოდი:

კონსულტანტის კვალიფიკაციაზე დაფუძნებული

ხელშეკრულების ღირებულება:

USD 199,999.38 (გადასახადების ჩათვლით)

ხელშეკრულების ხანგრძლივობა:

20 თვე

ხელშეკრულების ფარგლებში გასაწევი მომსახურება:        

STEAM ბუთკემპების ჩატარება