საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

პროექტის დასახელება: საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის (GENIE) პროექტი

პროექტის განმახორციელებელი: საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო

ქვეყანა: საქართველო

პროექტის ნომერი: P152441

ხელშეკრულების ნომერი: GE-GITA-98826-CS-CQS

გამარჯვებული მონაწილე:

JV Civitta Eesti AS (Lead member) & Wise Guys Holding OÜ

ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი:

27 აგვისტო, 2019

 შერჩევის მეთოდი:

კონსულტანტის კვალიფიკაციაზე დაფუძნებული

ხელშეკრულების ღირებულება:

263,847.94  € (გადასახადების ჩათვლით)

ხელშეკრულების ხანგრძლივობა:

6 თვე

ხელშეკრულების ფარგლებში გასაწევი მომსახურება:        

სტარტაპ თანადაფინანსების გრანტების ბენეფიციარებისთვის ბიზნეს მენტორინგის საკონსულტაციო სერვისის გაწევა