საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

პროექტის დასახელება: საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის (GENIE) პროექტი

პროექტის განმახორციელებელი: საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო

ქვეყანა: საქართველო

პროექტის ნომერი: P152441

ხელშეკრულების ნომერი: GE-GITA-113102-CS-CQS

გამარჯვებული მონაწილე:

Consultores De Automatización Y Robótica, S.A. (CARSA)

ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი:

22 ივლისი, 2019

 შერჩევის მეთოდი:

კონსულტანტის კვალიფიკაციაზე დაფუძნებული

ხელშეკრულების ღირებულება:

173,035.20 € (გადასახადების ჩათვლით)

ხელშეკრულების ხანგრძლივობა:

8 თვე

ხელშეკრულების ფარგლებში გასაწევი მომსახურება:        

სტარტაპ პროექტების აპლიკაციების შეფასების სერვისი თანადაფინასების პროგრამის ფარგლებში