საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ: შპს “მაკკენ ერიქსონი” (საქართველო)

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

პროექტის დასახელება: საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის (GENIE) პროექტი

პროექტის განმახორციელებელი: საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო

ქვეყანა: საქართველო

პროექტის ნომერი: P152441

ხელშეკრულების ნომერი: GE-GITA-114123-CS-CQS

გამარჯვებული მონაწილე:

შპს “მაკკენ ერიქსონი” (საქართველო)

ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი:

5 აგვისტო, 2019

 შერჩევის მეთოდი:

კონსულტანტის კვალიფიკაციაზე დაფუძნებული

ხელშეკრულების ღირებულება:

15, 222.00 აშშ დოლარი  (გადასახადების ჩათვლით)

ხელშეკრულების ხანგრძლივობა:

2 თვე

ხელშეკრულების ფარგლებში გასაწევი მომსახურება:        

საკონსულტაციო მომსახურება - საკომუნიკაციო კამპანიის კონცეფციის და განხორციელების სტრატეგიის შემუშავება საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს პროგრამებისთვის