საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

პროექტის დასახელება: საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის (GENIE) პროექტი

პროექტის განმახორციელებელი: საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო

ქვეყანა: საქართველო

პროექტის ნომერი: P152441

ხელშეკრულების ნომერი: GE-GITA-107040-CS-CQS

გამარჯვებული მონაწილე:

შპს “ინფინიტი ადს”

ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი:

28 ივნისი, 2019

 შერჩევის მეთოდი:

კონსულტანტის კვალიფიკაციაზე დაფუძნებული

ხელშეკრულების ღირებულება:

19 930.20 დოლარი  (გადასახადების ჩათვლით)

ხელშეკრულების ხანგრძლივობა:

170 დღე

ხელშეკრულების ფარგლებში გასაწევი მომსახურება:        

საკონსულტაციო მომსახურება - სტარტაპ და ინოვაციური თანადაფინანსების პროგრამების ციფრული მარკეტინგული კამპანიის განხორციელების ხელშესაწყობად