საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

 

პროექტის დასახელება: საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის (GENIE) პროექტი

განმახორციელებელი სააგენტო: საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო

ქვეყანა: საქართველო

პროექტის ნომერი: P152441

 

სატენდერო დოკუმენტის/კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: GE-GITA-83806-CS-QCBS

 

კონტრაქტის ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოები: ინოვაციური თანადაფინანსების გრანტების პროგრამის ფარგლებში პროექტების განაცხადების შეფასების საკონსულტაციო სერვისი

კონტრაქტის ხანგრძლივობა: 22 თვე

შერჩევის მეთოდი: ხარისხზე და ფასზე დაფუძნებული შერჩევა

შეფასების ვალუტა: ლარი (₾)

 

შეფასებული კომპანია(ები):

დასახელება: ერთობლივი საწარმო Baltic Innovation Agency (ესტონეთი) (lead member) and Policy and Management Consulting Group (საქართველო)

ტექნიკური ქულა: 83.45

ფინანსური წინადადების ამოკითხული ფასი: 328,752.00 აშშ დოლარი

ფინანსური წინადადების შეფასებული ფასი: 870,477.18 ₾

ერთიანი შეფასების ქულა: 88.42

საბოლოო ადგილი: I

 

დასახელება: ერთობლივი საწარმო ECORYS Polska sp. z o.o (პოლონეთი) (lead member) and Start Business Solutions Ltd (საქართველო);

ტექნიკური ქულა: 78.10

ფინანსური წინადადების ამოკითხული ფასი: 355,700.87 აშშ დოლარი

ფინანსური წინადადების შეფასებული ფასი: 941,189.23 ₾;

ერთიანი შეფასების ქულა: 82.42

საბოლოო ადგილი: II

 

დასახელება: Innovative Ventures Inc. (აშშ);

ტექნიკური ქულა: 89.35

ფინანსური წინადადების ამოკითხული ფასი: 622,512 აშშ დოლარი

ფინანსური წინადადების შეფასებული ფასი: 1,648,723.03 ₾;

ერთიანი შეფასების ქულა: 78.41

საბოლოო ადგილი: III

 

 

გამარჯვებული კომპანია(ები):

დასახელება: ერთობლივი საწარმო Baltic Innovation Agency (ესტონეთი) (lead member) and Policy and Management Consulting Group (საქართველო);

ტექნიკური ქულა: 83.45

ფინანსური წინადადების ამოკითხული ფასი: 328,752.00 აშშ დოლარი;

ფინანსური წინადადების შეფასებული ფასი: 870,477.18 ₾;

ერთიანი შეფასების ქულა: 88.42

საბოლოო ადგილი: I

საკონტრაქტო ღირებულება: 387,619.62 აშშ დოლარი (არაპირდაპირი ადგილობრივი გადასახადების ჩათვლით)

 

დისკვალიფიცირებული კომპანია(ები):

დასახელება: არ არის;

ტექნიკური ქულა: არ არის;

ფინანსური წინადადების ამოკითხული ფასი: არ არის;

დისკვალიფიკაციის მიზეზი: არ არის;