ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაზრდის (IICI) პროექტის პრეზენტაცია

ტექნოპარკში ინოვაციის ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაზრდის (IICI) პროექტის პრეზენტაცია გაიმართა, რომელსაც მსოფლიო ბანკი და ევროკავშირი ახორციელებს. პროექტი ფინანსდება ევროკავშირის მიერ 2.7 მილიონი ევროს ოდენობით გამოყოფილი თანხით და ხორციელდება მსოფლიო ბანკისა და საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ. ღონისძიება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ნიკა ალავიძემ და მსოფლიო ბანკის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულმა დირექტორმა მერსი ტემბონმა გახსნეს.

პროექტის მიზანია გაზარდოს GITA- ს შესაძლებლობები და განახორციელოს ინოვაციისა და მეწარმეობის პოლიტიკა და პროგრამები საშუალო და გრძელვადიანი სტრატეგიებითა და შედეგებით; მოახდინოს საქართველოში საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და კერძო სექტორს შორის ტექნოლოგიური ინოვაციების შესაძლებლობის ტესტირება და დემონსტრირება; გააუმჯობესოს ინოვაციური სტარტაპების ინვესტირების და ადრეულ ეტაპზე მყოფი კომპანიების დაფინანსების შესაძლებლობები. ინოვაციის ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაზრდის (IICI) პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობის შედეგად მოსალოდნელია უფრო მეტი მცირე და საშუალო საწარმოებისა და ინოვაციური კომპანიების გამარტივებული მხარდაჭერა და დაფინანსება, მეწარმეებისა და მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერისადმი უფრო მეტად თანმიმდევრული მიდგომა და საერთო ინოვაციური ეკონომიკური აქტივობის ზრდა.