შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

პროექტის დასახელება: საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის (GENIE) პროექტი

პროექტის განმახორციელებელი: საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო

ქვეყანა: საქართველო

პროექტის ნომერი: P152441

ხელშეკრულების ნომერი: GE-GITA-85469-CS-CQS

გამარჯვებული მონაწილე:

Better Fly LLC

ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი:

30 იანვარი, 2019

 შერჩევის მეთოდი:

კონსულტანტის კვალიფიკაციაზე დაფუძნებული

ხელშეკრულების ღირებულება:

118,500.32 ₾ (გადასახადების ჩათვლით)

ხელშეკრულების ხანგრძლივობა:

12 თვე

ხელშეკრულების ფარგლებში გასაწევი მომსახურება:        

 

პროგრამა ინტერნეტი განვითარებისთვის მარკეტინგული და საკომუნიკაციო დაგეგმვა და განხორციელება