შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

პროექტის დასახელება: საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის (GENIE) პროექტი

პროექტის განმახორციელებელი: საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო

ქვეყანა: საქართველო

პროექტის ნომერი: P152441

ხელშეკრულების ნომერი: GE-GITA-71847-CS-CQS

გამარჯვებული მონაწილე:

JV Civitta International OÜ (Lead member) & Wise Guys Holding OÜ

ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი:

16 იანვარი, 2019

 შერჩევის მეთოდი:

კონსულტანტის კვალიფიკაციაზე დაფუძნებული

ხელშეკრულების ღირებულება:

112,645.75 € (გადასახადების ჩათვლით)

ხელშეკრულების ხანგრძლივობა:

15 თვე

ხელშეკრულების ფარგლებში გასაწევი მომსახურება:        

საკონსულტაციო სერვისი პრე-აქსელატორის პროგრამის განხორციელებაზე