საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში
სტარტაპ ეკოსისტემა

საქართველოს მთავრობის მიზანია გრძელვადიანი ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდისთვის საფუძვლის შექმნა და მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლება, რის მისაღწევადაც      ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა ინოვაციების და ტექნოლოგიების სფეროს განვითარება. სწორედ ამიტომ 2014 წელს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დაქვემდებარებაში შეიქმნა სსიპ „ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო“, რომლის მიზანია ქვეყანაში ამ სფეროს ხელშეწყობა და ინოვაციების ეკოსისტემის შექმნა.

2016 წელს სააგენტომ განახორციელა მნიშვნელოვანი აქტივობები შემდეგი ძირითადი მიმართულებებით:

  • სამართლებრივი რეფორმის განხორციელება ინოვაციების სფეროში
  • ინოვაციების ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება
  • ინოვაციების და მეწარმეობის მხარდასაჭერი საგანმანათლებლო ღონისძიებების განხორციელება
  • ინოვაციების და მეწარმეობის ტექნიკური მხარდაჭერა
  • ფინანსებთან წვდომის მხარდაჭერა
  • კვლევები და განვითარების (R&D) სექტორის გაძლიერების ხელშეწყობა
  • საერთაშორისო თანამშრომლობის დამყარება ინოვაციების, ტექნოლოგიების და კვლევების განვითარებისათვის

პრე სტარტაპი სტარტაპი ზრდის ეტაპი
-2 იდეა პროდუქტის/სერვისის იდეა ვრცლად
-1 კონცეპტი მიზანი & მიმართულება ვრცლად
0 პროტოტიპი პროდუქტის პროტოტიპირება ვრცლად
1 ვალიდაცია პროდუქტის ბაზარზე მორგება ვრცლად
2 ზრდა გაზომვადი აუდიენცია ვრცლად
3 გაყიდვები ბაზარზე შესვლა ვრცლად
-1
კონცეპტი
მიზანი & მიმართულება
წინა ეტაპი
შემდეგი ეტაპი